NATO Entity Code:
NCAGE AZ2SN

Krigsmateriel

SAFE4U PRODUKTER

SAFE4U Security of Sweden AB utvecklar och tillverkar ballistiska hjälmar, skyddsvästar och speciell skyddsutrustning avsedd för skydd mot olika typer av finkalibrig ammunition och splitter. SAFE4U säljer endast till myndigheter.

Samtliga ballistiska kroppsskydd som SAFE4U säljer omfattas av den svenska lagen om krigsmateriel (LKM 1992:1300) och innebär att det inte är tillåtet att sälja och exportera krigsmateriel utan tillstånd från den svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

TILLSTÅNDSFÖRFARANDE

Försäljning av SAFE4Us produkter till internationella myndighetskunder föregås av ett tillståndsförfarande. Innan SAFE4U kan offerera ballistiskt kroppsskydd som omfattas av krigsmateriellagstiftning, till internationella köpare krävs ett godkännande från ISP. För att tillåta utförsel (export) av krigsmateriel till en köpare ISP initialt godkänt, erfordras en exportlicens som utfärdas av ISP. I samband med ansökan om exportlicens krävs ett slutanvändarintyg av köparen, där köparen garanterar användning i enlighet med lagstadgade krav. Mot bakgrund av att SAFE4Us produkter är krigsmateriel ställs höga krav på köparen – krav som normalt uppfylls av vissa statliga myndigheter som försvar, polis och räddningstjänst men även av andra myndigheter för speciella tillfällen vid uppdrag i riskfyllda miljöer.

VÅRA ÅTAGANDEN

SAFE4U Security of Sweden AB uppfyller svenska och EU myndigheters krav på hantering av handel med krigsmateriel. SAFE4U arbetar i enlighet med vår exportkontrollmanual som är framtagen under 2023 i samråd med expert på verksamhetsområdet och baseras på EU:s regelverk och säkerställer att såväl SAFE4U som våra kunder agerar i enlighet med de lagar och bestämmelser de och SAFE4U är skyldiga att följa.